Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Ingen brand på Tulpanens skola när brandlarmet gick

Tidigare idag gick brandlarmet på Tulpanens skola. Brandkåren har varit där och det var troligtvis ett tekniskt fel som gjorde att larmet gick.

För att larma alla byggnader används skolklockorna vid brandlarm. Det är dock en annan signal som används, än när klockorna används för att ringa in.

Brandlarmet gick innan lektionerna hade börjat för dagen så de elever som fanns på plats var fritids- och bussbarn.

Skolan rapporterar att det är lugnt bland barn och personal. Ett par barn var ledsna när de fick stå ute på skolgården och vänta på klartecken från brandkåren.

Enligt brandkåren fungerade utrymningen av skolan bra. Brandansvariga på skolan har utvärderat händelsen och även skickat ut att alla på skolan kan komma in med fler synpunkter på vad som eventuellt behöver förändras.

Senast publicerad: 2017-08-31