Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information om ny vattenledning i Gropen

I juni påbörjade vi renovera vattenledningen i gatorna Hyvelvägen och Borrvägen i syfte att kunna erbjuda bättre vattenkvalitet och vattentryck. Tyvärr har inte de vidtagna åtgärderna, bland annat pluggrensning, gett önskat resultat. Därför har kommunen beslutat att
lägga en ny vattenledning på den aktuella sträckan.

Arbetet med den nya vattenledningen från korsningen Sågvägen – Hyvelvägen till Borrvägen – korsningen väg 204 kommer att påbörjas den 10 oktober 2016. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 45.

Till berörda fastighetsägare som har gamla servisledningar inom sin egen fastighet är det lämpligt att lägga nya ledningar mellan fastigheten och ledningarna i gatan i samband med kommunens arbete. Entreprenör är Adriansson schakt och transport AB.

Vid frågor, kontakta VA- och gatuansvarig Stein-Tore Johnsen
Telefon: 0585 – 489 84
E-post: stein-tore.johnsen@lekeberg.se

Senast publicerad: 2016-10-26