Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Ett litet barn äter glass i solen.

Information om Lanna badgruva

Det vackra vädret fortsätter och Lekebergs kommun arbetar utifrån att det kommer att bli mycket folk vid Lanna badgruva även denna helg. Här kan du läsa om de åtgärder som kommunen vidtar för att det ska vara rent, snyggt och tryggt vid Lanna badgruva.

Åtgärder inför och under helgen

  • Soptunnorna töms inför helgen.
  • Soptunnorna runt om Lanna badgruva töms lördag och söndag.
  • Ett extra sopkärl har placerats ut.
  • Extra soptömning är även beställd till efter helgen.
  • Personal från Lekebergs kommun kommer att plocka skräp vid badgruvan både lördag och söndag.
  • Toaletten städas lördag och söndag.
  • Kommunen har ett bra samarbete med polisen som har extra koll under helgen.

Långsiktiga åtgärder

  • Tidigare har Lanna badgruva städats och haft sophämtning varannan vecka och extra vid behov. Under juli månad har soptömning skett cirka två gånger i veckan. Vi ser nu över om antalet tömningar behöver utökas eller om det behövs fler sopkärl på platsen.

Tryggheten vid badgruvan diskuteras med Polisen

Lekebergs kommun och Polisen har ett bra samarbete och har haft flera diskussioner om Lanna badgruva under veckan. Det som framkom efter förra helgen var att det skett nedskräpning och skadegörelse på platsen, dock har inga samtal eller anmälningar kommit in till Polisen.

Det är viktigt att allmänheten hör av sig till Polisen för att de ska kunna ha extra närvaro vid Lanna badgruva. Polisens uppdrag är att förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten.
Polisen når du på 114 14, eller vid en akut händelse via SOS Alarm 112.

Observera att det är absolut förbjudet att använda livbåten till annat än för livräddning. Skulle en olycka inträffa och livbåten inte står där den ska vara så kan det gå väldigt illa. 

Respektera även eldningsförbudet som råder i hela Örebro län. Du får alltså inte använda grillplatsen vid Lanna badgruva så länge eldningsförbud råder.

En person står i förgrunden till en upplyst badgruva.

Information om Lanna badgruva

Lanna badgruva är idag en populär badplats i Lekebergs kommun men var från början ett kalkstensbrott. I den södra delen av Lanna finns mycket kalksten och skiffer i marken och fram till 60-talet bröts kalksten för tillverkning av bland annat byggnadssten och cement. I området kring Lanna finns flera gamla skiffer- och kalkbrott där man tydligt kan se spår av den gamla industrin. Cementfabrikens största kalkbrott är det som idag är Lanna badgruva.

Vid badgruvan hålls också flera festligheter och tillställningar varje år. Bland annat firas våren in varje Valborg. Bilden ovan är från en ljusfest där ståklastare med ljus i olika färger speglade sig över badgruvans väggar och vatten.

Promenadväg runt Lanna badgruva.

Senast publicerad: 2018-06-01