Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

InfoMentors Familjewebb

Via InfoMentors plattform Familjewebben kommer elever och vårdnadshavare åt bland annat sjukanmälan till skola, scheman och läxor.

För närvarande finns inga elever inlagda i InfoMentor för läsåret 2016/17 men alla elever kommer att vara inlagda till skolstart den 22 augusti.

Senast publicerad: 2016-08-10