Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Två som tar bort grenar med en motorsåg.

Frivilliga resursgruppen (FRG) fällde träd på övning

Efter en storm kan kommun och räddningstjänst ha svårt att röja alla träd som blåst ner, därför utbildades igår FRG i trädfällning.

I våras drog Lekebergs kommun igång en Frivillig Resursgrupp (FRG) som kan hjälpa till vid olika sorters samhällsstörningar och krissituationer. Alla kommunmedborgare med personliga förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som FRG anlitas för kan vara med i gruppen.

Igår övade gruppen stormskada och våra nyutbildade motorsågare fällde träd. När det stormat och väg blåst ner över vägar kan det vara svårt för kommunen och räddningstjänsten att röja allt. Då har FRG möjlighet att hjälpa till.

De som ingår i kommunens FRG får särskild utbildning samt kompetens för att stötta kommunen vid olika typer av samhällsstörningar. Är du intresserad av att vara med FRG kontaktar du säkerhetsstrateg Harmen Rebel via kommunens växel: 0585-487 00.

Folk som fäller träd i skogen.
Folk som fäller träd i skogen.

Senast publicerad: 2017-11-16