Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Dags att söka feriepraktik

Lekebergs kommun anordnar feriepraktik för ungdomar och alla är garanterade en plats. Målet med ferieverksamheten är att ge ungdomar möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet. Praktiken sker främst inom de kommunala arbetsplatserna, hos föreningar eller hos ideella organisationer.

En förutsättning för att få en plats är att du
-  ska ha fyllt 16 år den 1 juli men inte hunnit fylla 18 den 1 juli samma år
- är folkbokförd i kommunen
- inte har någon annan feriepraktikplats

Arbetsplatserna tar emot ungdomar vecka 24-32, varje plats omfattas av 80 timmar och hur timmarna förläggs avgörs av respektive arbetsplats. Det kan vara två veckors heltidsarbete, fyra veckors halvtidsarbete eller annan lösning som passar arbetsplatsen. Arbete på obekväm arbetstid kan förekomma på Sannabadet.

Läs mer i annonsen: feriepraktik i Lekebergs kommun

Senast publicerad: 2017-03-06