Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Begränsad framkomlighet på Bergsgatan

På grund av arbete med fjärrvärmenätet kommer det att vara begränsad framkomlighet på Bergsgatan vecka 14-15.

Begränsningen gäller på del av Bergsgatan mellan Storgatan och Östra Långgatan.
Gatan kommer att grävas upp och bara ett körfält kommer att kunna användas för trafik.

Senast publicerad: 2017-03-23