Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Är du (miss)nöjd med kommunen?

Vi behöver dina åsikter för att kunna förändra och förbättra oss - tyck till om Lekebergs kommun!

Bild på affisch

Under perioden september till november kommer ett slumpmässigt urval av 600 personer i åldrarna 18-84 år i kommunen att få ett frågeformulär. Formuläret innehåller frågor där du som invånare får chansen att tycka till om kommunen som en plats att bo och leva på, dess verksamheter samt möjligheter till inflytande.

Formuläret berör cirka 30 olika områden, såsom utbildningsmöjligheter, bostäder, trygghet, skola, äldreomsorg, gator och vägar med mera. Svaren kommer att ge kommunen ett mått på hur nöjda kommuninvånarna är med kommunen som helhet. Resultatet av undersökningen kommer analyseras och ligga till grund för kommunens planering inför 2017 samt ge en indikation på vilka områden kommunen behöver prioritera lite extra för att ge en god service till invånarna.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB) och enkäten kommer även att kunna besvaras via webben. Webbenkäten finns tillgänglig på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska. Du som blir utvald kommer att få ett brev med information om undersökningen och dess syfte. För er som inte får någon enkät, passa på att skicka era synpunkter till kommunen här.

För mer information se SCB:s hemsida.


Senast publicerad: 2016-09-19