Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av Aditros tjänst offentligajobb.se för rekrytering.

 • Administratör till Lekebergs kommun

  2017-07-11
  Vi söker nu en administratör till Kultur- och Bildningsförvaltningen. Arbetsuppgifterna har koppling till administration inom förskola, skola och kultur- och fritid. Det är viktigt att känna till att organisation och arbetssätt befinner sig i en utvecklingsfas vilket innebär att arbetet på olika sätt kommer att förändras över tid. Du kommer vara en ”spindel i nätet” genom att ingå i ett administrativt team med gemensam chef. Här kommer du både jobba med liknande arbetsuppgifter som övriga och mer specifika utifrån din kompetens. Arbetsuppgifterna har ofta koppling till intern och extern kommunikation, exempelvis kontakter med vårdnadshavare genom service via telefon och e-post gällande olika regelfrågor.

  Andra exempel på olika arbetsuppgifter:
  - Placering av barn och elever, inklusive köhantering
  - Fakturering, inklusive uppföljning.
  - Personalscheman
  - Planering och samordning av uppgifter, aktiviteter och projekt
  - Arkivering
  - Statistikuppgifter
  - Betyg och ämnesprov
  - Handläggning av skolskjutsar
  - Systemförvaltning och utveckling
  Arbetsuppgifterna ovan har koppling till olika datasystem, t.ex. Procapita.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Förskollärare, åk F-2, Lekebergs kommun

  2017-07-10
  Att arbeta som förskollärare på Mullhyttans skola innebär att du i gemensam planering och i delaktighet, leder kreativt lärande för barnen så att de utvecklas som individer såväl i kunskapshänseende som socialt. Gruppens gemensamma trygghet och deras individuella förmåga att utveckla och bibehålla goda relationer är grundläggande för ett optimalt lärande. Arbetet kommer att riktas mot f- åk 2.
  En tjänst på vår skola innebär möjligheter till samarbete, delaktighet och utmaningar inom vår verksamhet. Dina individuella styrkor kommer att få bidra i det gemensamma.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Specialpedagog/speciallärare till Lekebergs kommun

  2017-07-10
  Den samlade elevhälsans kompetenser består av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Den är en resurs för alla barn/elever inom våra skolverksamheter. Det förebyggande och främjande arbetet är centralt och sker i ett nära samarbete med personal. En målsättning är att se till så att alla våra elever känner till och vet vad som ingår i våra olika professioner och uppdrag samt vad de kan få stöd och hjälp med. Den samlade elevhälsan ska vara kompletterande i de pedagogiska verksamheterna så att befintlig personal fördjupar sina kunskaper kring barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans finner vi lösningar med våra olika infallsvinklar så att våra barn/elever får de bästa förutsättningarna i sitt lärande.

  Vi söker en specialpedagog/speciallärare med inriktning barn i behov av särskilt stöd inom den samlade elevhälsan i Lekebergs kommun. I nuläget är uppdraget riktat mot Mullhyttans skola och till gymnasiets introduktionsprogram som finns i Fjugesta. Arbetet kräver flexibilitet då behoven inom verksamheterna varierar. Arbetet kommer i första hand att inriktas mot förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Det arbetet sker i nära samverkan med personal med målsättning att skolan ska klara att möta alla barn i den ordinarie verksamheten. Gruppernas gemensamma trygghet och barnens/elevernas individuella förmåga att utveckla och bibehålla goda relationer är grundläggande för ett optimalt lärande.
  En tjänst inom vår samlade elevhälsa innebär möjligheter till samarbete, delaktighet och utmaningar inom vår verksamhet. Dina individuella styrkor kommer att få bidra i det gemensamma.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Utredningssekreterare till Lekebergs kommun

  2017-07-07
  Vi söker en nu utredningssekreterare med nämndsekreteraruppdrag.

  Utredningssekreterarna ingår i administrativa avdelningen på kommunstyrelseförvaltningen och du kommer att vara placerad i kommunhuset.
  Administrativa avdelningens uppdrag är att vara en central resurs som stöttar alla kommunens verksamheter kring nämndadministration och intern service. I tjänsten ingår att ansvara för nämndadministration och vara en del av utvecklingen av kommunens ärendeprocess och administrativa rutiner.
  Lekeberg strävar efter att ligga i framkant kring digital administration och som utredningssekreterare är du en viktig del i det arbetet. Lagarbete och förmågan till samarbete lägger vi stor vikt vid. För oss är det viktigt att du har en vilja att utvecklas och att du har en positiv inställning.

  Som utredningssekreterare är man en av tre utredare som tillsammans med den administrativa chefen utgör kommunens utredningsresurs. Utredningarna kan vara kommunövergripande och väldigt omfattande men också ganska smala och begränsade och ämnena kan variera inom hela kommunens olika ansvarsområden.
  I dina arbetsuppgifter ingår bl.a.:
  - Nämndadministration
  - Kvalificerade utredningar
  - Dokumenthantering
  - Registrator
  - Utveckling av administrativa processer


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Omvårdnadspersonal till nyöppnad avdelning i Lekebergs kommun

  2017-07-07
  Inom Socialförvaltningen ingår särskilda boenden, hemvård, socialtjänst och LSS/socialpsykiatri med sammanlagt ca 230 medarbetare.
  Oxelgården är ett demensboende där vi nu öppnar en ny avdelning med 8 vårdplatser, en kombination med korttidsplatser och särskildaboendeplatser. Här kommer det att bo personer med demenssjukdomar och somatiska sjukdomar.
  Vi söker nu dig som vill vara med och öppna vår nya avdelning och som ser det som en engagerande utmaning att jobba med både demensvård och somatik.

  Som omvårdnadspersonal hos oss arbetar du med omvårdnadsinsatser av olika slag utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och efter brukarens individuella behov enligt SoL och HSL. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Administrativ assistent till socialtjänsten, Lekebergs kommun

  2017-07-05
  Inom Individ- och familjeomsorgen i Lekeberg har vi två team med inriktning Barn- och familj och Vuxen, båda organiserade inom socialförvaltningen. Teamen har ett nära samarbete och arbetar gemensamt kring vissa frågor. Sammanlagt är vi 17 medarbetare.

  Under 2017 gör Lekeberg en satsning på socialtjänsten!
  IFO ska under 2017 byggas upp till en enhet med kvalitet, god arbetsmiljö och nytänkande och vi behöver därför förstärka vår verksamhet med en administratör.
  Vill du vara med och utforma det nya IFO? Sök till oss!

  Som administrativ assistent inom IFO i Lekebergs kommun får du ett utvecklande, varierat och ansvarfullt arbete. Det finns stora möjligheter för dig att påverka din arbetsdag och att vara delaktig i förändrings- och förbättringsarbetet som pågår.
  Du erbjuds även:
  - friskvårdsersättning med upp till 2000 kr/år
  - möjlighet till att ansöka om flera semesterdagar för tillsvidareanställda enligt lokalt kollektivavtal
  - flexibel arbetstid

  Den nyinrättade tjänsten som administrativ assistent inom socialtjänsten innebär att vara verksamheten behjälplig med administrativa uppgifter.
  Uppgifter som kan ingå:
  - upprätta akter och arkivera
  - inhämta uppgifter till handläggarna
  - kontera fakturor
  - statistiksammanställning
  - besvara frågor från medborgarna och andra myndigheter
  - även andra förekommande administrativa arbetsuppgifter

  Vi strävar efter att skapa en god arbetssituation för våra medarbetare där de kan utföra ett rättssäkert arbete och ge god service till medborgaren. Målet med tjänsten är att avlasta socialsekreterarna, teamledarna och enhetschef vilket gör att arbetsuppgifterna kan komma att variera efter hand.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Förskollärare till nyöppnade förskolan Lär-Kan, Lekebergs kommun

  2017-07-04
  I augusti 2017 öppnar vi en ny förskola i Hidinge/Lanna. Förskolan, som fått namnet Lär-Kan, ligger alldeles i närheten av Hidinge skola, ca 20 minuters bilresa till Örebro och 25 minuter till Karlskoga. Den är en del av förskolornas gemensamma vision ”Sveriges bästa förskola”.
  Lär-Kan kommer att ta emot ca 60 barn och har byggts med ledorden ”spännande, tillgänglig, trygg, kreativ, flexibel och utforskande”. Miljön är utformad så att samarbete och relationsbyggande främjas och underlättas.
  Namnet Lär-Kan är en lek med ord som synliggör vår pedagogiska idé och samtidigt visar på vad som är förskolans uppdrag. Att vi litar till barnens egna förmågor och tar fasta på dem, att vi tror att ”den som lär sig kan” och att nästan allt är möjligt. Vi vill vara en förskola som ger barnen glädje och frihet, och vingar som lyfter och bär in i framtiden.

  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. I övrigt ingår på en förskola alla vanligt förekommande arbetsuppgifter.

  Som förskollärare i vår kommun erbjuds du:
  • Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • Mentor under ditt eventuella introduktionsår
  • Deltagande i pågående projekt
  • Avgiftsfri pedagogisk lunch
  • En naturnära arbetsmiljö
  • Goda kommunikationer
  • Friskvårdsersättning för upp till 2000 kr/år


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Måltidsbiträde till förskolan Norrgården, Lekebergs kommun

  2017-07-04
  Förskolan Norrgården ligger i Hidinge med endast 20 minuters bilresa till Örebro och 25 minuter till Karlskoga. På förskolan finns ungefär 45 barn och 10 vuxna som behöver mat varje dag.
  Förskolan har ett mottagningskök vilket innebär att huvuddelen av lunchen tillagas vid Hidinge skolrestaurang, medan potatis/pasta/grönsaker och liknande tillagas och tillreds på förskolan.

  I arbetsuppgifterna ingår beställning av varor, att planera och förbereda för frukost, lunch och mellanmål, diska, utföra egenkontroll enligt gällande regler för livsmedelshygien, samt städning och rengöring av kök med tillhörande utrustning.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare 1-7 till Lekebergs kommun

  2017-07-03
  Att arbeta som lärare på Mullhyttans skola innebär att leda arbetet för elever så att de utvecklas som individer såväl i kunskapshänseende som socialt. Gruppens gemensamma trygghet och deras individuella förmåga att utveckla och bibehålla goda relationer är grundläggande för ett optimalt lärande.
  En tjänst på vår skola innebär möjligheter till samarbete, delaktighet och utmaningar inom vår verksamhet. Dina individuella styrkor kommer att få bidra i det gemensamma. Tjänsten vi söker är som klasslärare i åk 2 tillsammans med arbete med inriktning lågstadiesatsning.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Samordnare för mottagningsteamet och coachingteamet, Lekebergs kommun

  2017-06-21
  Vill du anta utmaningen att utveckla välfärden?

  Vi söker en samordningsansvarig handledare som ska driva och utveckla ett väl fungerande Mottagningsteam och Coachingteam i Lekeberg.
  Till Mottagningsteamet kan medborgare söka sig som har behov av samordnad rehabilitering mot arbete. I teamet finns handläggare från Lekebergs kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Till teamet knyts även primärvård och psykiatri som via kontaktperson ansvarar för konsultativ kompetens inom vården.

  Mottagningsteamet utvecklar arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och koordinerar insatser genom att organisera arbetet i ett interprofessionellt och intersektoriellt team.

  I tjänsten ingår även att vara samordnare och handledare i Coachingteamet. Teamet arbetar med personer som står långt från arbetsmarknaden. I detta team kommer din roll vara att driva processer vidare med berörda parter samt även fungera rent operativt i arbetet kring deltagarna i denna verksamhet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare i sv/so till Lekebergsskolan 7-9

  2017-06-11
  Vi söker nu en lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen.
  På Lekebergsskolan 7-9 går idag ca 245 elever och arbetar ca 25 lärare. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Ett större skolutvecklingsarbete pågår där formativ bedömning står i fokus.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i svenska och samhällsorienterande ämnen i årskurs 7-9 på Lekebergsskolan. I dina arbetsuppgifter ingår även mentorskap, ev elevens val och resurs.
  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se