Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av Aditros tjänst offentligajobb.se för rekrytering.

 • Måltidsbiträde till förskolan Skattkistan, Lekebergs kommun

  2017-04-28
  Förskolan Skattkistan har två avdelningar och ligger i huvudorten Fjugesta.

  Skattkistan har ett mottagningskök vilket innebär att huvuddelen av lunchen tillagas vid Lekebergsskolans skolresturang och levereras varm till förskolan. I arbetsuppgifterna ingår beställning av varor, att planera och förbereda frukost, lunch och mellanmål, diskning, utföra egenkontroll enligt gällande regler för livsmedelshygien samt städning och rengöring av kök med tillhörande utrustning. Köket ligger mitt i pågående verksamheten och barnen är tidvis närvarande.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Parkarbetare till Lekebergs kommun

  2017-04-20
  Vi söker nu en parkarbetare till en tjänst inom vår serviceenhet med inriktning mot växter och planteringar.
  Serviceenheten ansvarar för kommunens vaktmästeriverksamhet och för skötsel och underhåll av kommunens allmänna utomhusytor och anläggningar. Inom enhetens ansvar ligger även fordonsförvaltning samt skogs- och naturvård.

  Du kommer att arbeta med skötsel av vår yttre miljö i kommunen. Din inriktning blir mot den estetiska miljön med blomplanteringar, parkmiljö, gräsytor och underhåll av allmänna ytor.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Sjuksköterska till Lekebergs kommun

  2017-04-19
  Inom Socialförvaltningen ingår särskilda boenden, hemtjänst, socialtjänst och LSS/socialpsykiatri med sammanlagt ca 200 medarbetare. I centralorten Fjugesta finns två särskilda boenden, Oxelgården och Linden.
  Att jobba som sjuksköterska i kommunal verksamhet är ett ansvarsfullt och varierande arbete. Man är verksam hos patienter i deras eget hem och på våra särskilda boenden. Man lär känna patienterna och deras anhöriga väl vilket ger en god kontinuitet. Arbetsuppgifterna spänner över ett stort område , alltifrån läkemedelshantering, omläggningar, omvårdnad mm till avancerad/palliativ sjukvård.
  Vissa tjänster har sin placering vid ett särskilt boende men på kvällar och helger är man verksam i hela kommunen.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • IT-tekniker med inriktning virtualisering, Sydnärkes IT-förvaltning

  2017-04-12
  Sydnärkes IT-förvaltning är en sammanslagning av IT-avdelningarna i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Sydnärke IT är en gemensam nämnd och servar samtliga verksamheter i dessa kommuner. Vi förstärker nu med ytterligare en IT-tekniker, som dessutom kan tänka sig att arbeta inom flera olika kompetensområden.

  Som IT-tekniker/IT-specialist, med inriktning mot virtualisering, hos Sydnärke IT svarar du bl.a. för daglig drift och underhåll, främst inom förvaltningsområdet Infrastruktur. Förvaltning jobbar idag enligt ITIL/ITSM och har tre egna förvaltnings-områden inom Standardarbetsplats, Behörighet & Säkerhet samt Infrastruktur. Övriga fyra förvaltningsområden har verksamheten som motpart.

  Idag finns en IT-infrastruktur baserad på bl.a. Open Source, Microsoft och VMware i de olika kommunerna. Vi har påbörjat en "resa" mot en enhetligare struktur och här har du möjlighet att få vara med från början. Denna tjänst riktar sig till dig som önskar fortsätta utvecklas inom drift och förvaltning av infrastruktur, verksamhetssystem och integrationslösningar.

  Dagliga arbetsuppgifter kan vara incidenthantering, fjärrsupport, drift och förvaltning av befintlig infrastruktur och dessutom ”på platsen support”. Andra arbetsuppgifter som kan vara aktuella är projekt och utredningsarbete samt analyser och dokumentation. Det kommer finnas möjligheter till specialisering och fördjupning inom vissa kompetensområden. Det gemensamma är att vara med och stötta där man kan tillföra sin egen kompetens eller delaktighet.

  Vi är redan ett härligt gäng och ser fram emot att utöka ytterligare med nya medarbetare.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • IT-tekniker med inriktning nätverk, till Sydnärkes IT-förvaltning

  2017-04-12
  Sydnärkes IT-förvaltning är en sammanslagning av IT-avdelningarna i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Sydnärke IT är en gemensam nämnd och servar samtliga verksamheter i dessa kommuner. Vi förstärker nu med ytterligare en IT-tekniker, som dessutom kan tänka sig att arbeta inom flera olika kompetensområden.

  Som IT-tekniker/IT-specialist, med inriktning mot nätverk, hos Sydnärke IT svarar du bl.a. för daglig drift och underhåll, främst inom förvaltningsområdet Infrastruktur. Förvaltning jobbar idag enligt ITIL/ITSM och har tre egna förvaltnings-områden inom Standardarbetsplats, Behörighet & Säkerhet samt Infrastruktur. Övriga fyra förvaltningsområden har verksamheten som motpart.

  Som medarbetare på IT kommer man även att bli involverad i projekt. I första hand som medlem, men också ibland kanske som projektledare. Det gemensamma är att vara med och stötta där man kan tillföra sin egen kompetens eller delaktighet. Andra delar inom ramen för uppdraget är utredningar, utveckling och övervakning av nätverksinfrastrukturen. Det kommer finnas möjlighet till specialisering och fördjupning inom vissa kompetensområden.

  Vi är redan ett härligt gäng och ser fram emot att utöka ytterligare med nya medarbetare.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Fritidspedagog till Mullhyttans skola, Lekebergs kommun

  2017-04-12
  Mullhyttans skola ligger ca 1 mil väster om Fjugesta i Lekebergs kommun och sammanlagt arbetar ca 20 personer här idag.
  Värdegrundsarbetet och ICDP är några av våra prioriteringar de senaste åren och vi kommer att fortsätta fördjupa kunskaperna i detta. I vår dagliga verksamhet använder vi oss gärna av den fantastiska natur vi har omkring oss.
  I vårt gemensamma arbete inom Mullhyttans skola och fritidshem utgår vi från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

  Du kommer att arbeta på fritidshemmet och i skolverksamheten där dina arbetsuppgifter kommer att bestå av pedagogiskt arbete i grupp. Du arbetar för att stödja barnens/elevernas utveckling i samverkan mellan fritidshemmet och förskoleklassen, skolan och hemmet - Elevens bästa i fokus. Du ger barnen möjlighet till olika fritidsaktiviteter och skapande samt utvecklar deras sociala förmågor och kunskaper.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
  - Att tillsammans med övriga i arbetslaget planera, genomföra, utveckla och utvärdera arbetet i enlighet med aktuella styrdokument
  - Arbeta aktivt för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik verksamhet


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Fritidspedagog/fritidsledare till Hidinge skola, Lekebergs kommun

  2017-04-05
  En tjänst på vår skola innebär möjligheter till utmaningar inom hela skolans verksamhet. Vi söker dig som stimuleras av att arbeta i en social gemenskap med högt i tak och fokus på verksamhetsutveckling.
  Dina möjligheter att utvecklas som pedagog och människa är goda då vår skola hela tiden strävar efter hög delaktighet och en god arbetsmiljö där ett helhetstänk prioriteras.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare till åk 1 till Hidinge skola, Lekebergs kommun

  2017-04-05
  Att arbeta som lärare på Hidinge skola innebär att leda arbetet för elever så att de utvecklas som individer såväl i kunskapshänseende som socialt. Förmåga att utveckla och bibehålla goda relationer där stor vikt läggs på individens känsla av sammanhang är av stor vikt.
  En tjänst på vår skola innebär möjligheter till utmaningar inom hela skolans verksamhet.

  I dagsläget innehåller gruppen 19 elever. Dessa har utbildats väl redan i förskolan och vidare i förskoleklassen.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare till Lekebergsskolan 4-6

  2017-03-27
  På Lekebergsskolan 4-6 går idag ca 150 elever och arbetar ca 15 lärare. Skolan inrymmer även kommunens särskola. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång.

  Nu behöver vi ett tillskott av två lärare till åk 4-6, en för tillsvidareanställning, samt en för ett vikariat under höstterminen.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. I dina arbetsuppgifter ingår även klasslärarskap. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Modersmålslärare till Lekebergs kommun

  2017-03-22
  Vi söker nu modersmålslärare inom flera språk: arabiska, persiska, finska, thailändska och luganda, framförallt för timanställning eller tjänster med begränsad omfattning.
  Undervisningen kommer att ske både inom grundskolan och gymnasiet.

  På Lekebergsskolan 7-9 går idag ca 245 elever och arbetar ca 25 lärare. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vårdpersonal för sommarvikariat, Lekebergs kommun

  2017-01-19
  Under våren och sommaren skulle vi behöva din hjälp inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vi behöver personer till våra särskilda boenden, hemtjänsten och LSS/Socialpsykiatri.

  Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se