Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av Aditros tjänst offentligajobb.se för rekrytering.

 • Skolsköterska till Lekebergs kommun

  2017-10-19
  Lekeberg kommuns elevhälsa har som mål att vara ett nära stöd för att alla våra elever ska nå goda skolresultat. Vi arbetar aktivt med att utveckla organisationen och våra samverkansformer så att elevhälsan ska finnas som en naturlig del i skolverksamheten och ges förutsättning till ett tvärprofessionellt samarbete i nära samverkan med pedagoger och skolan dagliga verksamhet.
  Elevhälsan arbetar främst förebyggande och främjande. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att barn och elever ska nå goda resultat i skolan.
  Som skolsköterska kommer du att arbeta med elever i årskurserna F-9 och ha ansvar för ca 400 elever.
  I arbetet kommer du tillsammans med vår andra skolsköterska att ansvara för planering och organisation av ert arbete enligt gällande riktlinjer för elevhälsans medicinska insats.
  Du finns givetvis i nära dialog med teamets övriga medarbetare och vårt gemensamma arbete präglas av entusiasm, ansvarstagande, utvecklingsbenägenhet och en trygg samvaro.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare i musik till Lekebergsskolan 4-6

  2017-10-17
  På Lekebergsskolan 4-6 går idag ca 150 elever och arbetar ca 15 lärare. Skolan inrymmer även kommunens särskola. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång.

  Nu behöver vi en lärare inom musik för undervisning i åk 1-6 med placering på Lekebergsskolan 4-6.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. I dina arbetsuppgifter ingår även klasslärarskap. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare till Lekebergsskolan 4-6

  2017-10-16
  På Lekebergsskolan 4-6 går idag ca 150 elever och arbetar ca 15 lärare. Skolan inrymmer även kommunens särskola. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång.

  Nu behöver vi en lärare inom ämnena NO, engelska och idrott.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. I dina arbetsuppgifter ingår även klasslärarskap. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Sjuksköterskor till Lekebergs kommun

  2017-10-09
  Vi erbjuder dig också ett stimulerande och roligt arbete.
  Att arbeta som sjuksköterska inom kommunen är ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete. Hos oss har du goda påverkansmöjligheter i förändrings-och förbättringsarbetet, och möjlighet att bredda din kunskap. Vi erbjuder också ett väl förberett introduktionsprogram.
  Som sjuksköterska får du en betydande roll för både patient och medarbetare. Man är verksam hos patienter i deras eget hem och på våra särskilda boenden. Man lär känna patienterna och deras anhöriga väl vilket ger en god kontinuitet.

  Arbetsuppgifterna spänner över ett stort område , alltifrån läkemedelshantering, omläggningar, omvårdnad mm till avancerad/palliativ sjukvård. Du kommer handleda, delegera och utbilda personal kontinuerligt. Som sjuksköterska gör du både akuta och planerade hembesök hos patienterna.
  Är man placerad på ett av våra särskilda boenden så är man dock verksam i hela kommunen under kvällar och helger.
  Nattsköterskan ingår i nattpatrullen tillsammans med en undersköterska och patrullen har hela kommunen som sitt arbetsfält.

  Vi söker nu:
  • 1 sjuksköterska för nattjänstgöring
  • 3 sjuksköterskor för dag- och kvällstjänstgöring, varav 2 på särskilt boende och en i vår pool. Ev kan en av tjänsterna komma att innehålla ett uppdrag som MAS på ca 20 %.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Undersköterskor till Lekebergs kommun

  2017-10-09
  Inom Socialförvaltningen ingår särskilda boenden, hemvård, socialtjänst och LSS/socialpsykiatri med sammanlagt ca 230 medarbetare.

  Att arbeta som undersköterska inom kommunen är ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete. Hos oss har du goda påverkansmöjligheter i förändrings-och förbättringsarbetet. Som undersköterska får du en betydande roll för våra brukare. Man är verksam hos brukarna i deras eget hem och på våra särskilda boenden och lär känna dem och deras anhöriga väl vilket ger en god kontinuitet.

  Inom vår verksamhet erbjuder vi också möjlighet att en gång per år få sin önskade sysselsättningsgrad, och som anställd får du även en friskvårdsersättning på upp till 2000 kr/år.

  Du kommer att arbeta med omvårdnadsinsatser av olika slag utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och efter brukarens individuella behov enligt SoL och HSL. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete.
  Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas.

  Vi söker nu:
  • 3 undersköterskor för nattjänstgöring på särskilt boende, Oxelgården
  • ett antal undersköterskor till hemtjänsten och till särskilt boende, Linden


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Boendestödjare till LSS, Lekebergs kommun

  2017-10-09
  Vi söker nu en boendestödjare för vikariat till våra servicelägenheter på Kastanjen inom LSS.

  Arbetet utgår ifrån varje brukarens individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag tillsammans med övrig personal. Arbetet är mycket variationsrikt, ditt uppdrag som boendestödjare är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, handleda och vara behjälplig i olika vardagssituationer (tvätt, städ personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter), upprätthålla sociala kontakter och relationer.
  Du kommer även att samarbeta med andra aktörer, både interna och externa och viss del av arbetstiden kan bli aktuell att arbeta inom daglig verksamhet enligt LSS.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se