Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI)

Enhetschef:

Per Gustafsson
0585-487 00 (växel)
per.gustafsson@lekeberg.se

Postadress:

Lekebergs kommun
AMI
716 81 Fjugesta

Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI)

Arbetsmarknads- och integrationsenhetens (AMI) uppdrag är att ansvara för kommunens sysselsättningsbefrämjande insatser i syfte att hjälpa människor till arbete och egen försörjning. Prioriterat i detta arbete är ungdomar och nyanlända.

AMI utför, på kommunstyrelsens uppdrag och enligt samarbetsavtal med arbetsförmedlingen och andra myndigheter, olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

AMI arbetar övergripande i kommunen och samverkar med förvaltningarna och det privata näringslivet.

Organisationen är uppdelad i två olilka verksamheter:

Passagen och Jobb- och praktikcenter

Vi organiserar och ansvarar även för feriepraktiken i Lekebergs kommun.