Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Huskurage

LekebergsBostäder AB och Lekebergs kommun stöder projektet Huskurage, som vill bidra till ökad trygghet för alla boende inom våra bostäder


GRANNSAMVERKAN MOTVÅLD I HEMMET

Är du orolig för att någon granne far illa? Gör så här:

  • Knacka på hos grannen
  • Om det behövs – hämta hjälp av andra grannar
  • Ring polisen om du tycker att läget är akut eller hotfullt
  • Om din oro gäller barn – kontakta socialtjänsten och gör en anmälan


DU KAN RÄDDA LIV!

Att knacka på kan räcka för att stoppa våld.

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen.

LekebergsBostäder AB stödjer projektet Huskurage som hjälper

Grannar att agera för att förhindra våld i nära relationer.

Med hjälp av huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla boende inom

LekebergsBostäder. Läs mer på www.huskurage.se

LEKEBERGSBOSTÄDER AB        LEKEBERGS KOMMUN

 

Senast publicerad: 2017-06-30