Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Planer och styrdokument

Program - Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt och ska tala om vad kommunen vill uppnå. Programmet ska tala om vad man vill uppnå och vilka metoder som man vill använda.

Plan - Planen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas eller önskar åstadkomma. Det får inte råda någon tvekan om ansvar, tidplan och uppföljning för de åtgärder som anges i planen

Policy - Beskriver förhållningssätt och värdegrunder. En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att se på en viss företeelse.

Regler - Regler kan ses som absoluta gränser och ska-krav.

Riktlinje - Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Riktlinjer kan lägga ett golv för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service som bör erbjudas. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok för verksamheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun.pdf 437 kB 2017-04-06 13.43
Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar.pdf 594.3 kB 2016-04-14 10.41
Riktlinjer för service och bemötande i Lekebergs kommun.pdf 642 kB 2014-11-20 11.57
Riktlinjer för sociala medier.pdf 859 kB 2016-02-03 13.27
Riktlinjer för sponsring i Lekebergs kommun.pdf 622.1 kB 2015-08-24 11.21
Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun.pdf 578.6 kB 2016-01-12 08.53
Riktlinjer om ersättnig för skador uppkomna på kommunens allmänna ytor.pdf 443.9 kB 2017-02-16 13.45