Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-03

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/nämnd: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-09

Datum för överklagan: 2018-04-10 till och med: 2018-05-02

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Fjugesta

Anslaget av: Ilina Losund

Senast publicerad: 2018-05-02