Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-05

Anslaget publicerades: 2018-02-06
Du kan överklaga till och med: 2018-02-28

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/nämnd: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-05

Datum för överklagan: 2018-02-06 till och med: 2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Fjugesta

Anslaget av: Ilina Losund

Information om hur du överklagar ett beslut

Senast publicerad: 2018-02-06