Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Socialnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/nämnd: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-14

Datum för överklagan: 2018-05-16 till och med: 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Fjugesta

Anslaget av: Ilina Losund

Senast publicerad: 2018-05-16