Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/nämnd: Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-07

Datum för överklagan: 2018-05-09 till och med: 2018-05-31

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Fjugesta

Anslaget av: Linda Kirrander

Senast publicerad: 2018-05-16