Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-29

Anslaget publicerades: 2018-02-01
Du kan överklaga till och med: 2018-02-23


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/nämnd: Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-01-29

Datum för överklagan: 2018-02-01 till och med: 2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Fjugesta

Anslaget av: Anna Alkman

 

Senast publicerad: 2018-02-09