Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kultur- och bildningsnämnden 2018-05-15, omedelbar justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/nämnd: Kultur- och bildningsnämnden, §§36,43

Sammanträdesdatum: 2018-05-15

Datum för överklagan: 2018-05-16 till och med: 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Fjugesta

Anslaget av: Linda Kirrander

Senast publicerad: 2018-05-16