Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kultur- och bildningsnämnden 2018-02-06

Anslaget publicerades: 2018-02-09
Du kan överklaga till och med: 2018-03-03


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/nämnd: Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-06

Datum för överklagan: 2018-02-09 till och med: 2018-03-03

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Fjugesta

Anslaget av: Anna Alkman

 

Senast publicerad: 2018-02-09