Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05

Anslaget publicerades: 2018-02-07
Du kan överklaga till och med: 2018-03-01

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/nämnd: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-05

Datum för överklagan: 2018-02-07 till och med: 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Fjugesta

Anslaget av: Anna Nilsson

Länkar

Information om hur du överklagar ett beslut

Senast publicerad: 2018-02-08