Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Kultur- och bildningsnämnden 2018-05-15
  Anslaget publicerades: 2018-05-23
  Du kan överklaga till och med: 2018-06-14

  Läs mer
 • Socialnämnden
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  Läs mer
 • Kultur- och bildningsnämnden 2018-05-15, omedelbar justering
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
  Läs mer
 • Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-07
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
  Läs mer
 • Socialnämndens arbetsutskott 2018-05-07
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
  Läs mer
 • Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-03
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
  Läs mer

Öppna sammanträden

Just nu finns inga kommande sammanträdestider att visa.

Kungörelser

 • 2018-05-20
  Underrättelse om granskning: Detaljplan flr del av Vreta 2:11 m.fl.
  Granskningstiden pågår 21 maj - 11 juni 2018. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 11 juni. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.Synpunkter framförs skriftligt till:
  information.lekeberg@lekeberg.se
  Kommunstyrelsen, Bangatan 7, 716 81.

  Läs mer
 • 2018-05-03
  Underrättelse om granskning: Detaljplan för Fjugesta 1:2 och 5:24 (Äventyrets förskola)
  Granskningstiden pågår 2 maj - 23 maj 2018. Eventuella synpunkter ska
  ha inkommit senast den 23 maj. Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under granskningstiden tolkas som att inga synpunkter finns.
  Synpunkter framförs skriftligt till:
  information.lekeberg@lekeberg.se
  Kommunstyrelsen, Bangatan 7, 716 81.

  Läs mer

Övriga anslag