Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.   

Tillkännagivande av justerade protokoll

 • Valnämnden 2018-09-12
  Anslaget publicerades: 2018-09-13
  Du kan överklaga till och med: 2018-10-05

  Läs mer
 • Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-17
  Anslaget publicerades: 2018-09-17
  Du kan överklaga till och med: 2018-10-09

  Läs mer
 • Kommunstyrelsen 2018-09-11
  Anslaget publicerades: 2018-09-13
  Du kan överklaga till och med: 2018-10-05

  Läs mer
 • Sydnärkes byggnämnd 2018-09-06
  Anslaget publicerades: 2018-09-12
  Du kan överklaga till och med: 2018-10-04

  Läs mer
 • Samordningsförbundet; Finsam Lekeberg och Örebro 2018-08-27
  Anslaget publicerades: 2018-09-05
  Du kan överklaga till och med: 2018-10-01

  Läs mer
 • Brottsförebygganderådet 2018-09-03
  Anslaget publicerades: 2018-09-04
  Du kan överklaga till och med: 2018-09-26

  Läs mer
 • Folkhälsoutskottet 2018-09-03
  Anslaget publicerades: 2018-09-04
  Du kan överklaga till och med: 2018-09-26

  Läs mer
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-03
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
  Läs mer

Öppna sammanträden

Just nu finns inga kommande sammanträdestider att visa.

Kungörelser

 • 2018-09-17
  Kommunfullmäktige 2018-09-24
  Kommunfullmäktige sammanträder den 24 september kl 18:30 i Hidingeskolans matsal
  Läs mer

Övriga anslag