Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Aurora 17

Den 11-29 september genomförs en stor nationell militärövning där också utländska förband deltar - Aurora 17. Det kan medföra trafikstörningar på vägar genom Örebro län samt ökat buller i närheten av Villingsbergs skjutfält.

Information från försvarsmakten till boende i Lekebergs kommun: PDF
Artilleriskjutning 6-13 september 2017PDF

Aurora 17 är en nationell försvarsövning där fler än 19 000 personer ur Försvarsmakten, ett 40-tal myndigheter samt internationella förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrika, Litauen, Norge och USA deltar.

Övning Aurora kommer framförallt att påverka Mälardalen och Sotckholm, Gotland och Göteborg. För Örebro län innebär övningen främst militära transporter på vägar genom länet. På Villingsbergs skjutfält kommer det att finnas en helikopterbas under övningen.

Påverkan på trafiken och ökat buller från helokopterbas i Villingsberg

För allmänheten kan övning Aurora innebära trafikstörningar och längre restider. Det kan också innebära ökat buller i samband med flygningar till och från en helikopterbas på Villingsbergs skjutfält. 

Råd och rekommendationer till trafikanter

Exempel på trafikproblem som kan uppstå vid större försvarsövningar:

  • Kolonner med många och eventuellt långsamtgående fordon. Undvik omkörningar där det inte är motorväg, eller välj annan väg om det är möjligt.
  • Tunga fordon som antingen måste köra mycket sakta över vissa broar eller är tvungna att köra vägbanemitt/bromitt för att få passera och då ensam på bron. Kör inte om dessa.

"Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession". (2 kap 6 § trafikförordningen)

För mer information besök Trafikverkets webbplats.

Helikopterbas i Villingberg kan ge ökat buller

En helikopterbas kommer att finnas på Villingsbergs skjutfält 18-28 september. Trafiken är inte begränsad till skjutfältet, utan flygningar sker även utanför området. Helikoptrarna flyger på låg höjd, det vill säga på cirka hundra meter upp till femhundra meters höjd.

Bor du nära området och har djur som kan bli skrämda är rådet att om möjligt hålla djuren inomhus, eller flytta dem till andra områden, under den här tiden.

Militärövning vid Villingsbergs skjutfält

Den 6–13 september sker en ökad militär verksamhet både på och i anslutning till Villingsbergs skjutfält i Kilsbergen som en förberedande del av Aurora 17.

Villingsbergs skjutfält ligger i Karlskoga kommun men gränsar till Örebro, Nora och Lekebergs kommun. Soldater och fordon kommer att trafikera vägar samt röra sig i terrängen runt skjutfältet. Ökat buller, skakningar i marken samt militärfordon i trafiken kommer att förekomma i områden runt Villingsbergs skjutfält. Undvik om möjligt att färdas i terrängen och respektera vägbommar samt varningsskyltar. För mer information om avlysningar se: www.skjutfalten.se.

Läs med om övning Aurora hos Försvarsmakten


För trafikinformation under övningen:

Trafikverket och Trafiken.nu

Sveriges radio P4 Örebro (trafikradion)