Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nominera till 2017 års Ungdomsledarpris respektive Kulturpris

Nomineringar och förnyelse av nomineringar ska ha inkommit till Lekebergs kommun senast 9 mars.

Ungdomsledarpriset

Ungdomsledarpriset delas ut till person eller förening som särskilt bidragit till ett levande utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i Lekebergs kommun. Insatserna ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Kulturpriset

Kulturpriset delas ut till en person eller förening som under längre tid utvecklat det lokala kulturlivet eller gjort kulturupplevelser tillgängliga för människor i Lekebergs kommun. Insatserna ska huvudsakligen ha skett ideellt.

Nominering

Nominering till Ungdomsledarpriset

Nominering till Kulturpriset

Förnyelse av nominering

Har du tidigare år lämnat nominering måste du, för att nomineringen fortfarande ska vara aktuell,
förnya din nominering.
För förnyelse av nominering använder du samma blankett som för nominering (se ovan).
I motiveringen skriver du, Förnyelse av nominering. På blanketten ska det också framgå om
några uppgifter har ändrats.

Postadress: Kultur- och bildningsförvaltningen, 716 81 Fjugesta

Senast publicerad: 2017-01-09