Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av Aditros tjänst offentligajobb.se för rekrytering.

 • IT-tekniker/förvaltningsledare telefoni, Sydnärkes IT-förvaltning

  2017-08-18
  Sydnärkes IT-förvaltning är en sammanslagning av IT-avdelningarna i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Sydnärke IT är en gemensam nämnd och servar samtliga verksamheter i dessa kommuner. Vi förstärker nu med ytterligare en IT-tekniker, som dessutom kan tänka sig att arbeta inom flera olika kompetensområden.

  Som IT-tekniker/IT-specialist, med inriktning mot nätverk och telefoni, hos Sydnärke IT svarar du bl.a. för daglig drift och underhåll, främst inom förvaltningsområdet Infrastruktur. Förvaltning jobbar idag enligt ITIL/ITSM och har tre egna förvaltnings-områden inom Standardarbetsplats, Behörighet & Säkerhet samt Infrastruktur. Övriga fyra förvaltningsområden har verksamheten som motpart.

  Som förvaltningsledare jobbar du nära verksamheterna och i enlighet med deras behov. En viktig del i ditt arbete blir att jobba proaktivt med utvecklande av processer, rutiner och arbetssätt inom dina områden. Till viss del kommer du att utgöra en stödfunktion gentemot verksamheterna i framtagande av rutiner samt att vara en del av vår support-organisation. Du kommer att ansvara för planering, testning och verifiering i samband med uppgraderingar, upphandlingar och utveckling samt ta fram utbildningsmaterial och manualer kring de system som du ansvarar för.

  Som medarbetare på IT kommer man även att bli involverad i projekt. I första hand som medlem, men också ibland kanske som projektledare. Det gemensamma är att vara med och stötta där man kan tillföra sin egen kompetens eller delaktighet. Andra delar inom ramen för uppdraget är utredningar, utveckling och övervakning av nätverks-infrastrukturen samt att bidra i en kommande gemensam telefonilösning. Det kommer finnas möjlighet till specialisering och fördjupning inom vissa kompetensområden.

  Vi är redan ett härligt gäng och ser fram emot att utöka ytterligare med nya medarbetare.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • IT-tekniker med inriktning virtualisering, Sydnärkes IT-förvaltning

  2017-08-18
  Sydnärkes IT-förvaltning är en sammanslagning av IT-avdelningarna i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Sydnärke IT är en gemensam nämnd och servar samtliga verksamheter i dessa kommuner. Vi förstärker nu med ytterligare en IT-tekniker, som dessutom kan tänka sig att arbeta inom flera olika kompetensområden.

  Som IT-tekniker/IT-specialist, med inriktning mot virtualisering, hos Sydnärke IT svarar du bl.a. för daglig drift och underhåll, främst inom förvaltningsområdet Infrastruktur. Förvaltning jobbar idag enligt ITIL/ITSM och har tre egna förvaltnings-områden inom Standardarbetsplats, Behörighet & Säkerhet samt Infrastruktur. Övriga fyra förvaltningsområden har verksamheten som motpart.

  Idag finns en IT-infrastruktur baserad på bl.a. Open Source, Microsoft och VMware i de olika kommunerna. Vi har påbörjat en "resa" mot en enhetligare struktur och här har du möjlighet att få vara med från början. Denna tjänst riktar sig till dig som önskar fortsätta utvecklas inom drift och förvaltning av infrastruktur, verksamhetssystem och integrationslösningar.

  Dagliga arbetsuppgifter kan vara incidenthantering, fjärrsupport, drift och förvaltning av befintlig infrastruktur och dessutom ”på platsen support”. Andra arbetsuppgifter som kan vara aktuella är projekt och utredningsarbete samt analyser och dokumentation. Det kommer finnas möjligheter till specialisering och fördjupning inom vissa kompetensområden. Det gemensamma är att vara med och stötta där man kan tillföra sin egen kompetens eller delaktighet.

  Vi är redan ett härligt gäng och ser fram emot att utöka ytterligare med nya medarbetare.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Förskollärare till förskolan Norrgården, tillsvidare

  2017-08-18
  För Lekebergs kommun är det viktigt att ha ett arbetsklimat som tillåter nya idéer, nya arbetssätt och nya lösningar. Vi satsar nu framåt med visionen att bli Sveriges bästa förskola.

  Vi har tre förskoleområden som var för sig leds av en förskolechef. Tillsammans bedriver vi ett nära pedagogiskt ledarskap med fokus på utveckling och kvalitet i förskolan.
  Förskolan Norrgården ligger i en expansiv del av kommunen med endast 20 minuters bilresa till Örebro och 25 minuter till Karlskoga. Det sker en kraftig nybyggnation av villor i området och många barnfamiljer flyttar in. Norrgården är en förskola med tre avdelningar och en stor gård. Samarbete mellan avdelningarna är något som är viktigt för oss. Det gör att både barn, föräldrar och pedagoger känner sig hemma på hela förskolan och är trygga med varandra. På Norrgården fokuserar vi mycket på att skapa en språkligt stimulerande miljö, där teckenspråk och tecken som stöd är viktiga redskap. Läs gärna mer om förskolan på www.lekeberg.se

  I ditt uppdrag som förskollärare ska du tillsammans med kollegor skapa en meningsfull och utmanande miljö för barnen och en trygghet där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
  Vi strävar efter att lyhördhet och följsamhet till barnen ska genomsyra vårt arbete med barngruppen. I övrigt ingår på en förskola alla vanligt förekommande arbetsuppgifter.

  Som förskollärare i vår kommun erbjuds du:
  - Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  - Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  - Mentor under ditt eventuella introduktionsår
  - Deltagande i pågående projekt
  - Friskvårdsersättning upp till 2000 kr/år
  - Avgiftsfri pedagogisk lunch
  - En naturnära arbetsmiljö
  - Goda kommunikationer


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Administratör till Lekebergs kommun

  2017-07-11
  Vi söker nu en administratör till Kultur- och Bildningsförvaltningen. Arbetsuppgifterna har koppling till administration inom förskola, skola och kultur- och fritid. Det är viktigt att känna till att organisation och arbetssätt befinner sig i en utvecklingsfas vilket innebär att arbetet på olika sätt kommer att förändras över tid. Du kommer vara en ”spindel i nätet” genom att ingå i ett administrativt team med gemensam chef. Här kommer du både jobba med liknande arbetsuppgifter som övriga och mer specifika utifrån din kompetens. Arbetsuppgifterna har ofta koppling till intern och extern kommunikation, exempelvis kontakter med vårdnadshavare genom service via telefon och e-post gällande olika regelfrågor.

  Andra exempel på olika arbetsuppgifter:
  - Placering av barn och elever, inklusive köhantering
  - Fakturering, inklusive uppföljning.
  - Personalscheman
  - Planering och samordning av uppgifter, aktiviteter och projekt
  - Arkivering
  - Statistikuppgifter
  - Betyg och ämnesprov
  - Handläggning av skolskjutsar
  - Systemförvaltning och utveckling
  Arbetsuppgifterna ovan har koppling till olika datasystem, t.ex. Procapita.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Omvårdnadspersonal till nyöppnad avdelning i Lekebergs kommun

  2017-07-07
  Inom Socialförvaltningen ingår särskilda boenden, hemvård, socialtjänst och LSS/socialpsykiatri med sammanlagt ca 230 medarbetare.
  Oxelgården är ett demensboende där vi nu öppnar en ny avdelning med 8 vårdplatser, en kombination med korttidsplatser och särskildaboendeplatser. Här kommer det att bo personer med demenssjukdomar och somatiska sjukdomar.
  Vi söker nu dig som vill vara med och öppna vår nya avdelning och som ser det som en engagerande utmaning att jobba med både demensvård och somatik.

  Som omvårdnadspersonal hos oss arbetar du med omvårdnadsinsatser av olika slag utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och efter brukarens individuella behov enligt SoL och HSL. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Utredningssekreterare till Lekebergs kommun

  2017-07-07
  Vi söker en nu utredningssekreterare med nämndsekreteraruppdrag.

  Utredningssekreterarna ingår i administrativa avdelningen på kommunstyrelseförvaltningen och du kommer att vara placerad i kommunhuset.
  Administrativa avdelningens uppdrag är att vara en central resurs som stöttar alla kommunens verksamheter kring nämndadministration och intern service. I tjänsten ingår att ansvara för nämndadministration och vara en del av utvecklingen av kommunens ärendeprocess och administrativa rutiner.
  Lekeberg strävar efter att ligga i framkant kring digital administration och som utredningssekreterare är du en viktig del i det arbetet. Lagarbete och förmågan till samarbete lägger vi stor vikt vid. För oss är det viktigt att du har en vilja att utvecklas och att du har en positiv inställning.

  Som utredningssekreterare är man en av tre utredare som tillsammans med den administrativa chefen utgör kommunens utredningsresurs. Utredningarna kan vara kommunövergripande och väldigt omfattande men också ganska smala och begränsade och ämnena kan variera inom hela kommunens olika ansvarsområden.
  I dina arbetsuppgifter ingår bl.a.:
  - Nämndadministration
  - Kvalificerade utredningar
  - Dokumenthantering
  - Registrator
  - Utveckling av administrativa processer


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare i tyska/svenska till Lekebergsskolan 7-9

  2017-06-22
  Vi söker nu en lärare främst i tyska och svenska. I tjänsten kan också andra ämnen eller resurs ingå.
  På Lekebergsskolan 7-9 går idag ca 245 elever och arbetar ca 25 lärare. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Ett större skolutvecklingsarbete pågår där formativ bedömning står i fokus.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning främst i tyska och svenska i årskurs 7-9 på Lekebergsskolan. I dina arbetsuppgifter ingår även mentorskap.
  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Samordnare för mottagningsteamet och coachingteamet, Lekebergs kommun

  2017-06-21
  Vill du anta utmaningen att utveckla välfärden?

  Vi söker en samordningsansvarig handledare som ska driva och utveckla ett väl fungerande Mottagningsteam och Coachingteam i Lekeberg.
  Till Mottagningsteamet kan medborgare söka sig som har behov av samordnad rehabilitering mot arbete. I teamet finns handläggare från Lekebergs kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Till teamet knyts även primärvård och psykiatri som via kontaktperson ansvarar för konsultativ kompetens inom vården.

  Mottagningsteamet utvecklar arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och koordinerar insatser genom att organisera arbetet i ett interprofessionellt och intersektoriellt team.

  I tjänsten ingår även att vara samordnare och handledare i Coachingteamet. Teamet arbetar med personer som står långt från arbetsmarknaden. I detta team kommer din roll vara att driva processer vidare med berörda parter samt även fungera rent operativt i arbetet kring deltagarna i denna verksamhet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare i franska till Lekebergsskolan 7-9

  2017-06-11
  Vi söker nu en lärare i franska.
  På Lekebergsskolan 7-9 går idag ca 245 elever och arbetar ca 25 lärare. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Ett större skolutvecklingsarbete pågår där formativ bedömning står i fokus.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i franska i årskurs 7-9 på Lekebergsskolan. I tjänsten ingår också undervisning i franska i årskurs 6 på våra olika skolor. I dina arbetsuppgifter ingår även mentorskap, ev elevens val och resurs. Undervisning i svenska kan ingå i tjänsten.
  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se