Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av offentligajobb.se för rekrytering.

 • Vill du undervisa idrott åk 4-6 på Hidinge skola?

  2018-08-09
  Vår verksamhet bygger på att barnen ska känna trygghet och få stöd oavsett var i utvecklingskurvan de befinner sig och att personalen samarbetar för bästa resultat. Vi arbetar systematiskt med att skapa trygghet, trivsel och utveckling genom delaktighet i alla led. 
  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. I dina arbetsuppgifter ingår även mentorskap. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund. 
  Vi är måna om att arbetet sker med hjälp av ICDP, ITK samt formativ bedömning tillsammans med ett positivt och lösningsfokuserat arbetssätt. 


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Samordnare för mottagningsteamet och coachingteamet, Lekebergs kommun

  2018-07-18
  Vi söker en samordningsansvarig handledare som ska driva och utveckla ett väl fungerande Mottagningsteam och Coachingteam i Lekeberg.
  Till Mottagningsteamet kan medborgare söka sig som har behov av samordnad rehabilitering mot arbete. I teamet finns handläggare från Lekebergs kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Till teamet knyts även primärvård och psykiatri som via kontaktperson ansvarar för konsultativ kompetens inom vården.

  Mottagningsteamet utvecklar arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och koordinerar insatser genom att organisera arbetet i ett interprofessionellt och intersektoriellt team.

  I tjänsten ingår även att vara samordnare och handledare i Coachingteamet. Teamet arbetar med personer som står långt från arbetsmarknaden. I detta team kommer din roll vara att driva processer vidare med berörda parter samt även fungera rent operativt i arbetet kring deltagarna i denna verksamhet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Socialchef till ung och expanderande kommun

  2018-06-18
  Socialchefen har på nämndens uppdrag det yttersta ansvaret för att verkställa och driva kommunens verksamhet inom Socialförvaltningens område, samt säkerställa en ekonomi i balans.
  Utifrån ett helhetsperspektiv för den kommunala
  verksamheten ansvara för styrning, utveckling och högre effektivitet inom Socialförvaltningens område.
  Rollen innebär också att inspirera och bygga vidare på det uppskattade sätt som förvaltningen idag genomför sitt uppdrag till kommunens medborgare. Detta förutsätter att förvaltningschefen har god inblick i Socialförvaltningens olika delar och struktur för att föra organisationen framåt.

  Läs vidare om tjänsten via ansökningslänken. I den här rekryteringen har vi valt att anlita Sandahls och partner.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se