Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av offentligajobb.se för rekrytering.

 • Är du behörig och legitimerad lärare ? Då är det kanske dig vi söker!

  2018-04-26
  Vi söker nu ett tillskott av flera lärare inom olika ämnen; trä- och metallslöjd, Sv, No, idrott samt bild.
  Tjänsterna är i huvudsak tillsvidareanställningar, en är ett vikariat.

  Som lärare inom ditt ämne ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker dig som är sjuksköterska och vill arbeta i en växande kommun!

  2018-04-24
  Inom Socialförvaltningen ingår särskilda boenden, hemtjänst, socialtjänst och LSS/socialpsykiatri med sammanlagt ca 230 medarbetare. I centralorten Fjugesta finns två särskilda boenden, Oxelgården och Linden.
  Att jobba som sjuksköterska i kommunal verksamhet är ett ansvarsfullt och varierande arbete. Man är verksam hos patienter i deras eget hem och på våra särskilda boenden. Man lär känna patienterna och deras anhöriga väl vilket ger en god kontinuitet. Arbetsuppgifterna spänner över ett stort område , alltifrån läkemedelshantering, omläggningar, omvårdnad mm till avancerad/palliativ sjukvård.
  Vissa tjänster har sin placering vid ett särskilt boende men på kvällar och helger är man verksam i hela kommunen.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker dig som är vill arbeta som socialsekreterare i en växande kommun!

  2018-04-24
  Vi söker nu dig som vill arbeta som socialsekreterare hos oss, med inriktning mot handläggning med barnärenden. Arbetsuppgifterna kan komma att variera beroende på din erfarenhet, kompetens och kunskap.

  OBS! Två av tjänsterna är vikariat.

  Arbetsuppgifter som förekommer är exempelvis att med barnet i centrum utreda ansökningar/anmälningar och följa upp beviljade insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga.
  Andra uppgifter som ingår är vårdnads-, boende-och umgängesutredningar, yttranden till tingsrätten, samarbetssamtal, medgivandeutredningar för adoption, faderskapsfrågor, rådgivning och umgängesstöd samt utredningar av uppdragstagare.
  Även andra på ett socialkontor förekommande arbetsuppgifter tillkommer utöver detta.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker en kommunikatör till vårt kommunikatörsteam

  2018-04-23
  Vi söker nu en kommunikatör för ett vikariat.
  Kommunens kommunikationsteam är nystartat och är en del av vår satsning på kommunikation, därför finns det ett roligt utvecklingsarbete där du tillsammans med din kollega är med och formar hur vi arbetar framåt.

  Som kommunikatör hos oss har du ett omväxlande arbete och stödjer kommunens verksamheter i planering och genomförande av kommunikationsinsatser på olika nivåer. Du har en viktig roll i arbetet med att stärka Lekebergs kommuns varumärke och utveckla kommunens kommunikativa förmåga. Du är ett stöd och bollplank till chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor. Med fokus på kvalitet och resultat arbetar du strategiskt och långsiktigt men utför också operativt kommunikationsarbete och hanterar snabba frågor.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker dig som vill arbeta som handledare inom kommunens hunddagis

  2018-04-23
  Din roll innebär framförallt att driva och utveckla kommunens hunddagis tillsammans med övriga handledare och hundskötare.
  Du kommer att anpassa aktiviteterna efter deltagarnas förutsättningar och behov och du ska aktivt verka för att de ges möjlighet till en meningsfull daglig verksamhet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker dig som är förskollärare!

  2018-04-19
  Vi söker nu två förskollärare till förskolan Tummeliten för vikariat.
  Förskolan ligger i centrala Fjugesta med närhet till bibliotek, skog och fina lekmiljöer.

  I ditt uppdrag som förskollärare inom förskolan ska du tillsammans med kollegor skapa en meningsfull och utmanande miljö för barnen och en trygghet där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
  Vi strävar efter att lyhördhet och följsamhet till barnen ska genomsyra vårt arbete med barngruppen. I övrigt ingår på en förskola alla vanligt förekommande arbetsuppgifter.

  Som förskollärare i vår kommun erbjuds du:
  - Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  - kollegialt lärande i nätverk
  - Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  - Deltagande i pågående projekt
  - Avgiftsfri pedagogisk lunch
  - En naturnära arbetsmiljö
  - friskvårdsersättning


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Personlig assistent

  2018-04-18
  Vi söker nu en personlig assistent till en 75-årig kvinna boende i Lekebergs kommun.
  Som personlig assistent hos henne kommer du att vara till hjälp där sjukdomen sätter gränser i vardagen vilket omfattar till exempel personlig omvårdnad, vardagliga hushållssysslor, djur och trädgårdsskötsel samt att vara behjälplig vid aktiviteter i och utanför hemmet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vill du arbeta som enhetschef inom hälso- och sjukvård i en växande kommun?

  2018-04-18
  Låter detta intressant? Då är det kanske dig vi söker! Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum.

  Ditt ansvarsområde som enhetschef innefattar kommunens samtliga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och de undersköterskor som arbetar nattetid inom äldreomsorgen, för närvarande ca 40 medarbetare.

  Ditt uppdrag är att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten och ansvara för den operativa och strategiska ledningen och styrningen. Uppdraget innefattar ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du säkerställer att arbetet sker i enlighet med uppdrag och uppsatta mål och att verksamheten drivs med hög kvalitet och effektivitet.
  En viktig uppgift blir också att tillsammans med dina medarbetare utveckla arbetssätt med syfte att ständigt förbättra verksamheten.
  Vi tror att lagarbete som har fokus på att skapa värde och där alla medarbetares engagemang och kreativitet tas tillvara skapar en möjlighet att utveckla ett ledarskap i en dynamisk organisation som lämnar utrymme till idéer, utvecklingstankar och stort engagemang. Din roll innefattar även att skapa goda förutsättningar för brukare/patienter och medarbetare, vilket bl.a. innebär samverkan med både interna och externa aktörer.
  Du kommer att ingå i en ledningsgrupp med 5 andra enhetschefer som alla rapporterar direkt till förvaltningschef.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Är du "spindeln i nätet" i vårt Servicedeskteam?

  2018-04-18
  Älskar du att leverera högkvalitativ service och säkerställa att våra verksamheter får ett trevligt bemötande och en så bra upplevelse som möjligt i kontakten med IT-supporten?
  Då är det kanske dig vi söker!

  Vi hoppas att du också kan tänka dig att arbeta inom flera olika kompetensområden i framtiden inom IT-förvaltningen.

  I rollen som servicedesktekniker är din huvudsakliga uppgift att hantera inkommande IT-ärenden per telefon eller via självservice. Du har därmed daglig kundkontakt och genomför bland annat felsökning, installation, fjärrstyrning och underhåll i olika system och miljöer, främst Windowsmiljö.
  Du är en nyckelperson i nära samarbete med Servicekoordinator och du är drivande i att prioriterade ärenden snabbt löses.

  Rollen förutsätter att du är engagerad, drivande, ansvarsfull, en god representant för förvaltningen och har en utpräglad servicekänsla. Förmågan och viljan till att lösa problem och hitta nya tekniska lösningar är viktigt.

  Vi är redan ett härligt gäng och ser fram emot att utöka ytterligare med nya medarbetare som hjälper oss möta framtida utmaningar.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker två måltidsbiträden för vikariat

  2018-04-17
  Vi tror att nyckeln till framgång ligger i stort samarbete över gränserna, till exempel mellan kök och pedagogisk verksamhet. Köket skall ingå i skolan och vården som en integrerad del.

  Vi söker nu två måltidsbiträden för vikariat till Mullhyttans skolrestaurang.

  Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom skolrestaurang så som salladsberedning, lättare tillagning av måltider, servering, beställning av varor, diskhantering och städning.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Sommarvikarier sökes, möjlighet till bonus

  2018-02-06
  Under sommaren behöver vi din hjälp inom socialförvaltningen! Vi söker personal till våra särskilda boenden, hemtjänsten och till LSS-verksamheterna.

  Vi vill gärna att du kan arbeta så lång period som möjligt, därför arbjuder vi dig 4000 kr i extrabonus utöver avtalsenlig lön om du arbetar 8 kalenderveckor hos oss i sommar.

  Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ge personlig omvårdnad och service till brukarna utifrån deras individuella behov samt efter delegering av sjuksköterska utföra olika typer av hälso- och sjukvårdsinsatser och dokumentera i Procapita.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se