Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av Aditros tjänst offentligajobb.se för rekrytering.

 • Måltidsbiträde till förskolan Lär-Kan, Lekebergs kommun

  2017-03-23
  I augusti 2017 öppnar vi en ny förskola och söker dig som vill ta hand om förskolans kök!

  Förskolan kommer att heta Lär-Kan och ha fyra avdelningar. Den ligger i Hidinge som är en expansiv del av kommunen, med endast 20 minuters bilresa till Örebro och 25 minuter till Karlskoga.

  Lär-Kan byggs med ett mottagningskök vilket innebär att huvuddelen av lunchen tillagas vid Hidinge skolrestaurang, medan potatis/pasta/grönsaker och liknande tillagas och tillreds på förskolan.
  I arbetsuppgifterna ingår bl.a.:
  - beställning av varor
  - planera och förbereda för frukost, lunch och mellanmål
  - diskning samt städning och rengöring av kök med tillhörande utrustning
  - utföra egenkontroll enligt gällande regler för livsmedelshygien


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Måltidsbiträde till förskolan Sörgården, Lekebergs kommun

  2017-03-23
  Förskolan Sörgården har tre avdelningar och ligger i en expansiv del av kommunen, med endast 20 minuters bilresa till Örebro och 25 minuter till Karlskoga.

  Sörgården har ett mottagningskök vilket innebär att huvuddelen av lunchen tillagas vid Hidinge skolrestaurang och levereras varm till förskolan.

  I arbetsuppgifterna ingår bl.a.:
  - beställning av varor
  - planera och förbereda för frukost, lunch och mellanmål
  - diskning samt städning och rengöring av kök med tillhörande utrustning
  - utföra egenkontroll enligt gällande regler för livsmedelshygien


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Modersmålslärare till Lekebergs kommun

  2017-03-23
  Vi söker nu modersmålslärare inom flera språk: arabiska, persiska, finska, thailändska och luganda, framförallt för timanställning eller tjänster med begränsad omfattning.
  Undervisningen kommer att ske både inom grundskolan och gymnasiet.

  På Lekebergsskolan 7-9 går idag ca 245 elever och arbetar ca 25 lärare. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Arbetsmarknads- och integrationshandledare, Lekebergs kommun

  2017-03-15
  Arbetsmarknads- och Integrationsenheten (AMI) i Lekeberg söker en vikarierande arbetsmarknads- och Integrationshandledare.

  Handledaren kommer vara anställd på AMI och kommer arbeta för kommunens arbetsmarknads- och integrationsansvar, där uppdraget är att få människor i självförsörjning samt svara för kommunens flyktingmottagande och integrationsinsatser. AMI samverkar bl.a. med det privata näringslivet, försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadshandledaren är underställd enhetschefen för AMI.

  Som vikarierande arbetsmarknads- och integrationshandledare kommer du i huvudsak arbeta med:
  - Praktisk handledning av personal och deltagare i AMIs verksamheter.
  - Coacha, matcha och på andra sätt stödja deltagare på deras väg mot arbetsmarknaden.
  -Integrationsinsatser såsom t.ex. flyktingmottagande


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Sjuksköterska till Lekebergs kommun

  2017-03-13
  Inom Socialförvaltningen ingår särskilda boenden, hemtjänst, socialtjänst och LSS/socialpsykiatri med sammanlagt ca 200 medarbetare. I centralorten Fjugesta finns två särskilda boenden, Oxelgården och Linden.
  Att jobba som sjuksköterska i kommunal verksamhet är ett ansvarsfullt och varierande arbete. Man är verksam hos patienter i deras eget hem och på våra särskilda boenden. Man lär känna patienterna och deras anhöriga väl vilket ger en god kontinuitet. Arbetsuppgifterna spänner över ett stort område , alltifrån läkemedelshantering, omläggningar, omvårdnad mm till avancerad/palliativ sjukvård.
  Placering för denna befattning är huvudsakligen på Oxelgården som är ett särskilt boende med demensprofil. Kvällar och helger är man verksam i hela kommunen.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Arbetsterapeut till Lekebergs kommun

  2017-03-13
  Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, socialpsykiatri/LSS samt stöd och rådgivning till vuxna inom individ- och familjeomsorg. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
  Vi söker nu en arbetsterapeut för ett vikariat, deltid.
  Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete som ger dig bred kompetens i en grupp med god stämning och en positiv anda.
  I ditt uppdrag ingår bland annat att arbeta med bedömning och träning av aktivitets- och funktionsförmåga samt hjälpmedelsutprovning. Handledning och utbildningsinsatser till vårdpersonal är viktiga delar i det rehabiliterande förhållningssättet som genomsyrar verksamheterna. Du samverkar och planerar insatserna tillsammans med brukaren, närstående, övriga yrkesgrupper i verksamheten samt även andra samverkanspartners. Vi satsar särskilt på att upprätta individuella vård- och omsorgsplaner där teamarbete och delaktighet är av största vikt.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Specialpedagog till Hidinge skola, Lekebergs kommun

  2017-03-02
  Inom Kultur- och bildningsförvaltningen har vi ett Barn- och elevhälsoteam, med personal inom kompetenserna psykolog, specialpedagog, kurator, skolsköterska samt skolläkare. Specialpedagogerna, som grupp, samarbetar för att tillvarata varandras spetskompetens och för att utveckla arbetssätt och metoder genom regelbundna träffar.
  Du kommer att arbeta i skolans ordinarie verksamhet med elever 6-12 år. Din roll som specialpedagog blir att handleda personal, kartlägga elevers skolsituation, vara behjälplig med upprättande av åtgärdsprogram samt arbeta med enskilda barn eller grupper med elever. Som specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam som leds av rektor. Uppdraget innebär att ansvara för främjande förebyggande arbete samt att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vårdpersonal för sommarvikariat, Lekebergs kommun

  2017-01-20
  Under våren och sommaren skulle vi behöva din hjälp inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vi behöver personer till våra särskilda boenden, hemtjänsten och LSS/Socialpsykiatri.

  Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se