Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av Aditros tjänst offentligajobb.se för rekrytering.

 • Boendestödjare till LSS, Lekebergs kommun

  2017-06-22
  Vi söker nu en boendestödjare för vikariat till våra servicelägenheter på Kastanjen inom LSS.
  Arbetet utgår ifrån varje brukarens individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag tillsammans med övrig personal. Arbetet är mycket variationsrikt, ditt uppdrag som boendestödjare är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, handleda och vara behjälplig i olika vardagssituationer (tvätt, städ personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter), upprätthålla sociala kontakter och relationer.
  Du kommer även att samarbeta med andra aktörer, både interna och externa och viss del av arbetstiden kan bli aktuell att arbeta inom daglig verksamhet enligt LSS.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Handledare till daglig verksamhet, Lekebergs kommun

  2017-06-22
  Din roll innebär framförallt att driva och utveckla kommunens hunddagis tillsammans med övriga handledare och hundskötare.
  Du kommer att anpassa aktiviteterna efter deltagarnas förutsättningar och behov och du ska aktivt verka för att de ges möjlighet till en meningsfull daglig verksamhet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare i tyska/svenska till Lekebergsskolan 7-9

  2017-06-22
  Vi söker nu en lärare främst i tyska och svenska. I tjänsten kan också andra ämnen eller resurs ingå.
  På Lekebergsskolan 7-9 går idag ca 245 elever och arbetar ca 25 lärare. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Ett större skolutvecklingsarbete pågår där formativ bedömning står i fokus.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning främst i tyska och svenska i årskurs 7-9 på Lekebergsskolan. I dina arbetsuppgifter ingår även mentorskap.
  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Samordnare för mottagningsteamet och coachingteamet, Lekebergs kommun

  2017-06-21
  Vill du anta utmaningen att utveckla välfärden?

  Vi söker en samordningsansvarig handledare som ska driva och utveckla ett väl fungerande Mottagningsteam och Coachingteam i Lekeberg.
  Till Mottagningsteamet kan medborgare söka sig som har behov av samordnad rehabilitering mot arbete. I teamet finns handläggare från Lekebergs kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Till teamet knyts även primärvård och psykiatri som via kontaktperson ansvarar för konsultativ kompetens inom vården.

  Mottagningsteamet utvecklar arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och koordinerar insatser genom att organisera arbetet i ett interprofessionellt och intersektoriellt team.

  I tjänsten ingår även att vara samordnare och handledare i Coachingteamet. Teamet arbetar med personer som står långt från arbetsmarknaden. I detta team kommer din roll vara att driva processer vidare med berörda parter samt även fungera rent operativt i arbetet kring deltagarna i denna verksamhet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Barnskötare/förskollärare till Lekebergs kommun

  2017-06-13
  Förskolan Växthuset Berga ligger i Fjugesta och har tre avdelningar för barn mellan 1-5 år. Både ute- och innemiljön erbjuder inspirerande lärmiljöer för barnen. Vi odlar tillsammans med barnen och vistas mycket utomhus i våra vackra omgivningar. Barns inflytande och delaktighet är centralt för oss och vi arbetar i olika projekt tillsammans med barnen utifrån deras intressen.

  I ditt uppdrag som förskollärare/barnskötare inom förskolan ska du tillsammans med kollegor skapa en meningsfull och utmanande miljö för barnen och en trygghet där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
  Vi strävar efter att lyhördhet och följsamhet till barnen ska genomsyra vårt arbete med barngruppen. I övrigt ingår på en förskola alla vanligt förekommande arbetsuppgifter.

  I Lekebergs kommun erbjuder vi:
  • Pedagogisk utvecklingstid på dagtid
  • Fri pedagogisk lunch
  • Goda möjligheter till kompetensutveckling
  • Friskvårdsersättning


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare till Mullhyttans skola, Lekebergs kommun

  2017-06-11
  Att arbeta som lärare på Mullhyttans skola innebär att leda arbetet för elever så att de utvecklas som individer såväl i kunskapshänseende som socialt. Gruppens gemensamma trygghet och deras individuella förmåga att utveckla och bibehålla goda relationer är grundläggande för ett optimalt lärande.
  En tjänst på vår skola innebär möjligheter till samarbete, delaktighet och utmaningar inom vår verksamhet. Dina individuella styrkor kommer att få bidra i det gemensamma. Tjänsten vi söker är riktad mot en åk 2 med enbart 10 elever vilket betyder att samarbete med övriga inom främst F-3 arbetslaget.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare i sv/so till Lekebergsskolan 7-9

  2017-06-11
  Vi söker nu en lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen.
  På Lekebergsskolan 7-9 går idag ca 245 elever och arbetar ca 25 lärare. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Ett större skolutvecklingsarbete pågår där formativ bedömning står i fokus.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i svenska och samhällsorienterande ämnen i årskurs 7-9 på Lekebergsskolan. I dina arbetsuppgifter ingår även mentorskap, ev elevens val och resurs.
  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare i franska till Lekebergsskolan 7-9

  2017-06-11
  Vi söker nu en lärare i franska.
  På Lekebergsskolan 7-9 går idag ca 245 elever och arbetar ca 25 lärare. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Ett större skolutvecklingsarbete pågår där formativ bedömning står i fokus.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i franska i årskurs 7-9 på Lekebergsskolan. I tjänsten ingår också undervisning i franska i årskurs 6 på våra olika skolor. I dina arbetsuppgifter ingår även mentorskap, ev elevens val och resurs. Undervisning i svenska kan ingå i tjänsten.
  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se