Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av offentligajobb.se för rekrytering.

 • Är du en av våra nya förskollärare till Hidinge/Lanna förskoleområde?

  2018-09-14
  Som förskollärare ansvarar du för undervisningen och tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget utvecklar du verksamhetens kvalitet och satsar framåt med visionen ”Sveriges bästa förskola”, alltid med barnens bästa framför dina ögon.
  Tillsammans med dina kollegor ska du ansvara för och skapa en meningsfull, trygg och utmanande miljö, där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
  I övrigt ingår på en förskola alla vanligt förekommande arbetsuppgifter.

  Som förskollärare i vår kommun erbjuds du
  • Pedagogisk utvecklingstid enskilt och tillsammans med kollegor
  • Kollegialt lärande i nätverk
  • Kompetensutveckling med fem kompetensutvecklingsdagar/år
  • Deltagande i pågående projekt
  • Mentor under ditt eventuella introduktionsår
  • Avgiftsfri pedagogisk lunch
  • En naturnära arbetsmiljö
  • Goda kommunikationer
  • Friskvårdsersättning


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Skolkurator till elevhälsan i Lekebergs kommun

  2018-09-14
  Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att barn och elever ska nå goda resultat.
  Elevhälsan ska ha barnens bästa för ögonen och stödja deras utveckling.
  I Elevhälsans centrala uppdrag ingår att:
  - främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  - förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  - bidra till att skapa miljöer som främjar lärande utveckling och hälsa.

  I ditt arbete kommer du att tillsammans med andra professioner på skolorna och inom vårt elevhälsoteam arbeta förebyggande och hälsofrämjande på organisations- grupp och individnivå. Genom tvärprofessionellt samarbete och god samverkan bidrar vi till att ge kommunens barn- och elever de bästa förutsättningarna för att de ska nå sina mål.
  Genom ditt arbete kommer du att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

  Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
  - delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
  - bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
  - ge handledning och konsultation till skolpersonal
  - utreda och bedöma den sociala och pyskosociala situationen för enskilda
  elever och/eller grupper, bland annat som underlag infor beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  - genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer
  - bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  - ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker lärare i Spanska och Svenska, åk 7-9 vid Lekebergsskolan

  2018-09-13
  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i Spanska och Svenska i årskurs 7-9. I dina arbetsuppgifter kan även mentorskap ingå.

  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vill du ha ett av Sveriges viktigaste chefsjobb?

  2018-09-12
  Låter det intressant? Drivs du av utveckling och utmaning? Då är det dig vi söker!
  Vi är nu inne i en period av förändring och utveckling. Vi inväntar vår nya socialchef som ännu inte har tillträtt, vi ska ersätta två viktiga "kuggar i vårt maskineri" och vi digitaliserar vissa delar i vår verksamhet. Du kommer att ha stora möjligheter att vara delaktig i den utvecklingen!

  Som enhetschef blir ditt uppdrag att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten och ansvara för den operativa och strategiska ledningen och styrningen. Uppdraget innefattar ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du säkerställer att arbetet sker i enlighet med uppdrag och uppsatta mål och att verksamheten drivs med hög kvalitet och effektivitet.
  En viktig uppgift blir också att tillsammans med dina medarbetare utveckla arbetssätt med syfte att ständigt förbättra verksamheten. Vi tror att ett lagarbete där alla medarbetares kreativitet tas tillvara skapar en möjlighet till en dynamisk organisation som lämnar utrymme till idéer, utvecklingstankar och stort engagemang.
  Din roll innefattar även att skapa goda förutsättningar för brukare/patienter och medarbetare, vilket bl.a. innebär samverkan med både interna och externa aktörer.

  Du kommer att ingå i en ledningsgrupp bestående av enhetschefer, verksamhetscontroller och verksamhetsutvecklare, sammanlagt 9 personer som alla rapporterar direkt till förvaltningschef. Som del av en ledningsgrupp är också ditt uppdrag att se till helheten och till det bästa för hela förvaltningen, att man i ledningsgruppen kan få bli sitt bästa jag. För oss är det viktigt att alla medarbetare bidrar till att skapa och vidareutveckla en kultur med värderingar såsom öppenhet, ömsesidigt förtroende och lagarbete med fokus på dem vi är till för.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker kock och måltidsbiträde för vikariat

  2018-09-10
  Vi söker nu en kock för ett vikariat om 75% vid måltidsenheten i Lekebergs kommun. Vi söker också timvikarier till måltidsenheten, både kockar och måltidsbiträden.

  Tjänsten/tjänsterna innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom skolrestaurang så som salladsberedning, lättare tillagning av måltider, servering, beställning av varor, diskhantering och städning.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Vi söker ny chef till kultur- och fritidsavdelningen

  2018-08-30
  Som kultur- och fritidschef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp. Du ansvarar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhet.
  På vår avdelning arbetar vi i team, som även du är en del av. För att kunna möta verksamhetens och medborgarnas behov innefattar tjänsten ledningsansvar samt operativt arbete inom biblioteket. Den senaste medarbetarenkäten visade mycket positiva resultat för avdelningen gällande arbetsmiljö, arbetssituation och hälsa. Det är vi angelägna om att behålla.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Teckenspråkskunnig boendestödjare till Lekebergs kommun

  2018-08-27
  Vi söker nu en teckenspråkskunnig boendestödjare för ett vikariat till våra servicelägenheter på Kastanjen inom LSS.

  Arbetet utgår ifrån varje brukarens individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag tillsammans med övrig personal. Arbetet är mycket variationsrikt, ditt uppdrag som boendestödjare är att ge stöd och handledning till de boende utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Arbetsuppgifterna kan beskrivas som att motivera, handleda och vara behjälplig i olika vardagssituationer (tvätt, städ personlig omvårdnad, fritidsaktiviteter), upprätthålla sociala kontakter och relationer.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se