Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av Aditros tjänst offentligajobb.se för rekrytering.

 • Fritidspedagog till Elevhälsan, Lekebergs kommun

  2017-09-13
  Inom Lekebergs kommun finns den samlade elevhälsan som består av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Den är en resurs för alla barn/elever inom våra skolverksamheter. Det förebyggande och främjande arbetet är centralt och sker i ett nära samarbete med personal.
  En målsättning är att se till så att alla våra elever känner till och vet vad som ingår i elevhälsans olika professioner och uppdrag samt med vad de kan få stöd och hjälp. Den samlade elevhälsan ska vara kompletterande i de pedagogiska verksamheterna så att befintlig personal fördjupar sina kunskaper kring barn i behov av särskilt stöd. Tillsammans finner vi lösningar med våra olika infallsvinklar så att våra barn/elever får de bästa förutsättningarna i sitt lärande.

  Vi behöver nu tillfälligt utöka vår grupp. Placering i nuläget kommer att bli Hidinge skola som ligger 20 km utanför Örebro strax utanför Lanna i Lekebergs kommun. Skolan är organiserad i tre arbetslag; fritidshem, F-3 och 4-6 med strax över 200 elever.

  Du kommer att arbeta inom arbetslag 4-6 i klassrummet i nära samverkan med klasslärare där dina arbetsuppgifter kommer att bestå av pedagogiskt arbete i grupp. Du arbetar för att tillsammans med klasslärarna stödja barnens/elevernas utveckling i samverkan med skolans elevhälsopersonal och den samlade elevhälsan och hemmet - Elevens bästa i fokus.

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
  - Att tillsammans med övriga i arbetslaget både planera, genomföra, utveckla och utvärdera arbetet i enlighet med aktuella styrdokument
  - Arbeta aktivt för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik verksamhet


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Personlig assistent

  2017-09-08
  Vi söker nu en personlig assistent till en medelålders kvinna boende i Lekebergs kommun.
  Som personlig assistent hos henne kommer du att vara till hjälp där sjukdomen sätter gränser vilket omfattar till exempel personlig omvårdnad, vardagliga hushållssysslor, förflyttningar med hjälpmedel samt att vara behjälplig vid aktiviteter i och utanför hemmet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare till åk 1-3, Lekebergs kommun

  2017-09-05
  På Tulpanens skola går idag ca 250 elever i åldern F-3.
  Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång.

  Nu söker vi en lärare till åk 1-3 för tillsvidareanställning.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen tillsammans med klasslärare. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.
  Andra tänkbara uppgifte kan vara exempelvis:
  - Enskild undervisning eller i mindre grupp
  - Dokumentation av insatser och framsteg
  - Delta i kompetensutveckling samt följa upp och utvärdera uppdraget


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Socialsekreterare till Barn- och familj, Lekebergs kommun

  2017-09-05
  Inom socialtjänsten i Lekeberg har vi två team med inriktning Barn- och familj och Vuxen, båda organiserade under Socialförvaltningen och sammanlagt är vi 17 medarbetare.
  Individ och familjeomsorgen har en helhetssyn på hela människan. I vårt arbete fokuserar vi på förebyggande insatser med nära samverkan mellan individ, familj och dess nätverk. Intern och extern samverkan är naturliga inslag i vardagsarbetet, samt deltagande i ett aktivt utvecklingsarbete som är självklara delar i arbetsuppgifterna.

  Som socialsekreterare i Lekebergs kommun får du ett utvecklande, varierat och ansvarfullt arbete. Det finns stora möjligheter för dig att påverka din arbetsdag och att vara delaktig i förändrings- och förbättringsarbetet som pågår.

  Som socialsekreterare erbjuds du även:
  - vardagligt stöd och handledning av teamledare
  - regelbunden professionell handledning
  - möjlighet till kompetensutveckling
  - friskvårdsersättning med upp till 2000 kr/år
  - möjlighet till att ansöka om flera semesterdagar för tillsvidareanställda enligt lokalt kollektivavtal
  - flexibel arbetstid
  Då Lekeberg är en mindre kommun finns det möjlighet att lära sig och prova på andra arbetsuppgifter inom IFO.

  Barn- och familjeteamet arbetar för att barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov tillgodosedda genom trygga och stabila uppväxtförhållanden och förutsättningar som gynnar deras utveckling.
  Arbetsuppgifter som förekommer är exempelvis att med barnet i centrum utreda ansökningar/anmälningar och följa upp beviljade insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga.
  Andra uppgifter som ingår är vårdnads-, boende-och umgängesutredningar, yttranden till tingsrätten, samarbetssamtal, medgivandeutredningar för adoption, faderskapsfrågor, rådgivning och umgängesstöd samt utredningar av uppdragstagare.
  Även andra på ett socialkontor förekommande arbetsuppgifter tillkommer utöver detta.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Skolsköterska till Lekebergs kommun

  2017-09-01
  Lekeberg kommuns elevhälsa har som mål att vara ett nära stöd för att alla våra elever ska nå goda skolresultat. Vi arbetar aktivt med att utveckla organisationen och våra samverkansformer så att elevhälsan ska finnas som en naturlig del i skolverksamheten och ges förutsättning till ett tvärprofessionellt samarbete i nära samverkan med pedagoger och skolan dagliga verksamhet.
  Elevhälsan arbetar främst förebyggande och främjande. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att barn och elever ska nå goda resultat i skolan.
  Som skolsköterska kommer du att arbeta med elever i årskurserna F-9 och ha ansvar för ca 400 elever.
  I arbetet kommer du tillsammans med vår andra skolsköterska att ansvara för planering och organisation av ert arbete enligt gällande riktlinjer för elevhälsans medicinska insats.
  Du finns givetvis i nära dialog med teamets övriga medarbetare och vårt gemensamma arbete präglas av entusiasm, ansvarstagande, utvecklingsbenägenhet och en trygg samvaro.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • IT-tekniker/förvaltningsledare telefoni, Sydnärkes IT-förvaltning

  2017-08-18
  Sydnärkes IT-förvaltning är en sammanslagning av IT-avdelningarna i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Sydnärke IT är en gemensam nämnd och servar samtliga verksamheter i dessa kommuner. Vi förstärker nu med ytterligare en IT-tekniker, som dessutom kan tänka sig att arbeta inom flera olika kompetensområden.

  Som IT-tekniker/IT-specialist, med inriktning mot nätverk och telefoni, hos Sydnärke IT svarar du bl.a. för daglig drift och underhåll, främst inom förvaltningsområdet Infrastruktur. Förvaltning jobbar idag enligt ITIL/ITSM och har tre egna förvaltnings-områden inom Standardarbetsplats, Behörighet & Säkerhet samt Infrastruktur. Övriga fyra förvaltningsområden har verksamheten som motpart.

  Som förvaltningsledare jobbar du nära verksamheterna och i enlighet med deras behov. En viktig del i ditt arbete blir att jobba proaktivt med utvecklande av processer, rutiner och arbetssätt inom dina områden. Till viss del kommer du att utgöra en stödfunktion gentemot verksamheterna i framtagande av rutiner samt att vara en del av vår support-organisation. Du kommer att ansvara för planering, testning och verifiering i samband med uppgraderingar, upphandlingar och utveckling samt ta fram utbildningsmaterial och manualer kring de system som du ansvarar för.

  Som medarbetare på IT kommer man även att bli involverad i projekt. I första hand som medlem, men också ibland kanske som projektledare. Det gemensamma är att vara med och stötta där man kan tillföra sin egen kompetens eller delaktighet. Andra delar inom ramen för uppdraget är utredningar, utveckling och övervakning av nätverks-infrastrukturen samt att bidra i en kommande gemensam telefonilösning. Det kommer finnas möjlighet till specialisering och fördjupning inom vissa kompetensområden.

  Vi är redan ett härligt gäng och ser fram emot att utöka ytterligare med nya medarbetare.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • IT-tekniker med inriktning virtualisering, Sydnärkes IT-förvaltning

  2017-08-18
  Sydnärkes IT-förvaltning är en sammanslagning av IT-avdelningarna i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Sydnärke IT är en gemensam nämnd och servar samtliga verksamheter i dessa kommuner. Vi förstärker nu med ytterligare en IT-tekniker, som dessutom kan tänka sig att arbeta inom flera olika kompetensområden.

  Som IT-tekniker/IT-specialist, med inriktning mot virtualisering, hos Sydnärke IT svarar du bl.a. för daglig drift och underhåll, främst inom förvaltningsområdet Infrastruktur. Förvaltning jobbar idag enligt ITIL/ITSM och har tre egna förvaltnings-områden inom Standardarbetsplats, Behörighet & Säkerhet samt Infrastruktur. Övriga fyra förvaltningsområden har verksamheten som motpart.

  Idag finns en IT-infrastruktur baserad på bl.a. Open Source, Microsoft och VMware i de olika kommunerna. Vi har påbörjat en "resa" mot en enhetligare struktur och här har du möjlighet att få vara med från början. Denna tjänst riktar sig till dig som önskar fortsätta utvecklas inom drift och förvaltning av infrastruktur, verksamhetssystem och integrationslösningar.

  Dagliga arbetsuppgifter kan vara incidenthantering, fjärrsupport, drift och förvaltning av befintlig infrastruktur och dessutom ”på platsen support”. Andra arbetsuppgifter som kan vara aktuella är projekt och utredningsarbete samt analyser och dokumentation. Det kommer finnas möjligheter till specialisering och fördjupning inom vissa kompetensområden. Det gemensamma är att vara med och stötta där man kan tillföra sin egen kompetens eller delaktighet.

  Vi är redan ett härligt gäng och ser fram emot att utöka ytterligare med nya medarbetare.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se