Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Lediga jobb i kommunen

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba för Lekebergs kommun! Vi använder oss av Aditros tjänst offentligajobb.se för rekrytering.

 • Socialsekreterare till Barn- och familj, Lekebergs kommun

  2017-05-19
  2017 gör Lekeberg en satsning på socialtjänsten!
  Tidigare Barn- och familjeenheten och Vuxenenheten har nu blivit en enhet, Individ- och familjeomsorg, vilket kräver förstärkning av personal. IFO ska under 2017 byggas upp till en enhet med kvalitet, god arbetsmiljö och nytänkande.

  Vill du vara med och utforma nya IFO? Sök till oss!

  Som socialsekreterare i Lekebergs kommun får du ett utvecklande, varierat och ansvarfullt arbete. Det finns stora möjligheter för dig att påverka din arbetsdag och att vara delaktig i förändrings- och förbättringsarbetet som pågår.

  Som socialsekreterare erbjuds du även:
  - vardagligt stöd och handledning av teamledare
  - regelbunden professionell handledning
  - möjlighet till kompetensutveckling
  - friskvårdsersättning
  - möjlighet till att ansöka om flera semesterdagar för tillsvidareanställda enligt lokalt kollektivavtal
  - flexibel arbetstid
  Då Lekeberg är en mindre kommun finns det möjlighet att lära sig och prova på andra arbetsuppgifter inom IFO då vi har ett nära samarbete mellan barn-och familj och vuxen.

  Vi söker nu två socialsekreterare till vår verksamhet. För närvarande behövs ni inom barn- och familjeteamet men detta kan komma att förändras framöver och innebära annan inriktning och andra arbetsuppgifter.
  Barn- och familjeteamet arbetar för att barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov tillgodosedda genom trygga och stabila uppväxtförhållanden och förutsättningar som gynnar deras utveckling.
  Arbetsuppgifter som förekommer är exempelvis att med barnet i centrum utreda ansökningar/anmälningar och följa upp beviljade insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga.
  Andra uppgifter som ingår är vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, yttranden till tingsrätten, samarbetssamtal, medgivandeutredningar för adoption, faderskapsfrågor, rådgivning och umgängesstöd samt utredningar av uppdragstagare.
  Även andra på ett socialkontor förekommande arbetsuppgifter tillkommer utöver detta.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare i musik till Lekebergsskolan 7-9

  2017-05-17
  Vi söker nu en lärare i musik.
  På Lekebergsskolan 7-9 går idag ca 245 elever och arbetar ca 25 lärare. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång. Ett större skolutvecklingsarbete pågår där formativ bedömning står i fokus.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i musik i årskurs 7-9 på Lekebergsskolan, I dina arbetsuppgifter ingår även mentorskap och ev elevens val. Tjänsten kan utökas med vikariat i andra ämnen.
  Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning.
  Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Boendestödjare till LSS, Lekebergs kommun

  2017-05-16
  På det nya gruppboendet Hasselbacken finns det 8 lägenheter och på samma gård finns även 4 LSS lägenheter med särskild service.
  Arbetet är inriktat på att ge stöd till personer med tex. autism, epilepsi, utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser. I arbetsuppgifterna ingår att skapa struktur, rutiner och att stötta de boende att få en meningsfull fritid, en del av de boende har även daglig verksamhet och en samverkan mellan enheterna är mycket betydelsefull. Insatserna består till stor del av praktisk hjälp och omvårdnad samt motiverande stöd. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för planering och utveckling av verksamheten. I arbetet ingår att samverka med, för de boende viktiga personer och myndigheter för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt. Du bör ha en vilja att utvecklas i yrket, både teoretisk kunskap och förmåga att utveckla dig själv i uppdraget.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Lärare i trä- och metallslöjd till Lekebergs kommun

  2017-05-15
  På Lekebergsskolan 3-6 går idag ca 150 elever och arbetar ca 15 lärare. Skolan inrymmer även kommunens särskola. Personalen är organiserad i arbetslag som alla är mycket engagerade och arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bli sitt bästa jag genom en trygg och lyckad skolgång.

  Nu behöver vi ett tillskott av en lärare inom trä- och metallslöjd i kombination med eng/ma.

  Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar eleverna till att utvecklas och fullföljer uppdraget som lärare utifrån gällande styrdokument. Du planerar och genomför utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betygssättning. Samarbetet med elever, föräldrar, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elev. Det är även viktigt att du anpassar ditt sätt att agera utifrån den enskilde elevens behov och arbetar aktivt med skolans värdegrund.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se
 • Förskollärare alt. lärare mot yngre åldrar, Hidinge skola, Lekebergs kommun

  2017-05-12
  Att arbeta som lärare på Hidinge skola innebär att leda arbetet för elever så att de utvecklas som individer såväl i kunskapshänseende som socialt. En tjänst på vår skola innebär möjligheter till utmaningar inom hela skolans verksamhet.
  Tillsammans med dina kollegor ska du arbeta för att utveckla en hög kvalitet i elevernas utbildning och bästa tänkbara undervisningsmiljö för de yngsta.
  Arbetsuppgifterna fokuserar på förskoleklassen men även en viss del i fritidshemmet och samverkan med förskola och grundskola är en del av arbetet.


  Gå till annonsen på offentligajobb.se