Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Barnomsorg på OB-tid

Nu genomför vi en ny behovsanalys gällande barnomsorg på obekväm tid

Under april-maj 2017 genomför Lekebergs kommun en ny behovsanalys med syfte att undersöka intresse och behov hos vårdnadshavare i kommunen gällande barnomsorg på obekväm tid (OB-tid). Tidigare har denna möjlighet funnits men upphörde 2016 på grund av att behovet inte fanns.

För att göra denna nya behovsanalys vill vi komma i kontakt med vårdnadshavare som har barn som är folkbokförda i Lekebergs kommun och som har ett behov av barnomsorg på OB-tid. Vi ber er först att läsa igenom nedanstående skyldigheter enligt skollagen. Längst ner får ni sedan information om hur vi vill komma i kontakt med er för en fördjupad dialog om just ert behov.

Kommunens skyldigheter enligt skollagen

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars vårdnadshavare har behov av det och inte själva kan ordna omsorgen. Sådan omsorg bör erbjudas från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Bestämmelsen i skollagen innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid. Vårdnadshavarna har ett eget ansvar för att hitta lösningar på omsorgsbehovet för sina barn. Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid. Kommunen kan komma att pröva vårdnadshavarnas egna möjligheter att själva ordna denna omsorg.

Intresseanmälan

Om du har intresse för behov av barnomsorg på OB-tid utifrån ovan förutsättningar så vill vi gärna komma i kontakt med dig vid något av följande tillfällen, då vår personal ringer upp dig:

1. Måndagen den 22 maj mellan kl. 08.00-12.00

2. Måndagen den 29 maj mellan kl. 13.00-17.00

Maila dina kontaktuppgifter (Namn, telefon nr och e-postadress) och ange alternativ 1 eller 2 till:
jan-ake.stolt.karlsson@lekeberg.se

Välkommen med din intresseanmälan!
Lekebergs kommun
Jan-Åke Stolt Karlsson,
Verksamhetsutvecklare på Kultur- och bildningsförvaltningen